Tisková zpráva

TDP-Ontrack upozorňuje na úskalí imagingu

Statistiky společnosti TDP-Ontrack ukazují, že v posledních měsících rychle narůstá počet uživatelů, kteří si poškodí svoje data při výměně pevného disku a instalaci na nový disk. Stává se to zpravidla při používání utilit jako např. Acronis, Norton, Paragon a dalších, nejčastěji v případech, kdy uživatel nahrazuje původní disk diskem novým a kopíruje instalaci operačního systému nebo další soubory dat.

Podporujeme souborový systém exFAT

Společnost TDP-Ontrack, která je českou a slovenskou pobočkou vedoucí světové firmy v oblasti záchrany dat – Kroll Ontrack, oznámila plnou podporu pro souborový systém exFAT a dále rozšířila možnosti záchrany dat ze všech typů flash pamětí. Uživatelé, kteří ve svých zařízeních – ať už jde o USB disky, fotoaparáty či kamery – využívají tento proprietární souborový systém. se nyní mohou spolehnout na plnou technickou podporu a vysokou pravděpodobnost záchrany dat v případě poruchy nebo nehody. Stejně tak mohou využít detailní analýzu či vystavení certifikátu, že zařízení pracuje a ukládá data správně.

Záchrana dat z disků digitálních kamer a videorekordérů

I v současném letním období, které je pro firmy zabývající se záchranou dat pravidelným "dodavatelem" disků poškozených především extrémním vedrem nebo naopak rychlými záplavami, je ze statistik společnosti TDP-Ontrack zřejmé, že v poslední době poměrně rychle roste podíl záchrany dat z disků ve videorekordérech a digitálních kamerách.

Plná podpora RAID 6 a zásadní urychlení práce s RAID poli

Společnost TDP-Ontrack oznámila dokončení vývoje nástrojů pro záchranu dat z diskových polí, jejichž uspořádání se označuje jako RAID 6.

Zachraňujeme data z virtuálních disků

Společnost TDP-Ontrack, česká a slovenská pobočka vedoucí světové firmy v oblasti záchrany dat – Kroll Ontrack, vyvinula a dále rozvíjí vlastní technologii pro čtení virtuálních disků včetně uložených otisků (snapshot) a již provedla první úspěšné záchrany. Podpora zahrnuje i technologii Windows 2008 a je velmi účinná v případě poškození diskového pole, které virtuální počítače využívají.

TDP-Ontrack má mobilní laboratoř pro speciální případy

Společnost TDP-Ontrack, česká a slovenská pobočka vedoucí světové firmy v oblasti záchrany dat – Kroll Ontrack, úspěšně dokončila vývoj mobilní softwarové laboratoře pro záchranu dat. Tato laboratoř je určena především pro řešení závad velkých serverů a diskových polí, jejichž doprava do stávající pražské laboratoře je obtížná a povaha závady nevyžaduje bezprašné prostředí. Technologie, které má TDP-Ontrack nyní k dispozici, umožňují například využít instalovaného serveru zákazníka a z něj provést záchranu dat z poškozené části NAS pole, přičemž ostatní systémy na jiných částech pole pracují zcela bez omezení.

TDP-Ontrack má komplexní systém diagnostiky externích diskových polí postavených na OS Linux

RAID síťová úložiště dat mají překvapivě stále častěji pouze tzv. softwarově implementovaná disková pole. Autoři těchto cenově výhodných řešení navíc nezřídka sahají k modifikacím, které sice přinášejí nové funkce, ale neumožňují číst data pomocí běžné distribuce Linuxu a komplikují případnou záchranu. Společnost TDP-Ontrack, česká a slovenská pobočka vedoucí světové firmy v oblasti záchrany dat – Kroll Ontrack, má nyní k dispozici komplexní řešení pro záchranu dat včetně obnovy adresářové struktury a jmen souborů i pro takové případy.

Pozor na letní vedra – počítače a paměťová zařízení trpí

Statistiky společnosti TDP-Ontrack, která je českou a slovenskou pobočkou vedoucí světové firmy v oblasti záchrany dat – Kroll Ontrack, ukazují, že každoroční nástup horkého počasí přináší zvýšený zájem o službu záchrany dat. Vedro je úhlavním nepřítelem počítačů a vysoká teplota, vlhkost či jejich skokové změny mají devastující vliv na životnost pevných disků i dalších paměťových zařízení. Přibývá také případů, kdy ke ztrátě dat dochází i nešťastnou shodou okolností – na koupalištích, výletech do přírody apod.

Znalecké posudky z oblasti záchrany dat – věrohodný dokument pro pojišťovny či soudy

Nová služba spočívající ve vypracování znaleckého posudku, kterou společnost TDP-Ontrack, česká a slovenská pobočka vedoucí světové firmy v oblasti záchrany dat – Kroll Ontrack, nabídla uživatelům počítačů přibližně před měsícem, se setkala s velice dobrou odezvou. V současné době jsou dokončeny dvě významné zakázky se znaleckým posudkem a několik dalších je ve stadiu rozpracovanosti. Služba je určena především pro uživatele z firemní, státní nebo soukromé sféry, kteří potřebují znalecký posudek v případech, kdy jejich počítačová data byla úmyslně poškozena, existuje podezření, že je někdo zneužil či zničil, nebo kdy hodlají řešit utrpěnou škodu v rámci pojištění.

Statistiky ukazují, že disky SATA zaručují vyšší výkon a v mnoha případech jsou výhodnější

Statistiky společnosti TDP-Ontrack, která je českou a slovenskou pobočkou vedoucí světové firmy v oblasti záchrany dat – Kroll Ontrack, stejně jako srovnatelné údaje z celého oboru z řady zemí celého světa týkající se příčin ztráty dat, se mohou stát dobrým vodítkem pro pořízení nového úložiště. Pokud jde o nejpoužívanější média – pevné disky, rozhodně nejvyšší spolehlivosti dosahují disková pole s některým z možných způsobů redundance. Disková pole ale nejsou nejlevnější záležitostí, takže je třeba vždy dobře zvážit potřebnou kapacitu úložiště i typ disků, které jsou k dispozici. O cenově dostupných discích postavených na technologii SATA navíc koluje řada nepřesných informací, které mohou vyvolat pochybnosti, jestli o jejich využití vůbec uvažovat.