TDP-Ontrack upozorňuje na úskalí imagingu

Statistiky společnosti TDP-Ontrack ukazují, že v posledních měsících rychle narůstá počet uživatelů, kteří si poškodí svoje data při výměně pevného disku a instalaci na nový disk. Stává se to zpravidla při používání utilit jako např. Acronis, Norton, Paragon a dalších, nejčastěji v případech, kdy uživatel nahrazuje původní disk diskem novým a kopíruje instalaci operačního systému nebo další soubory dat.

„Není to chyba žádné ze jmenovaných utilit,“ poznamenává Ing. Václav Šamša, ředitel společnosti TDP-Ontrack. „Při této práci se ale bohužel stává, že je omylem zaměněn zdrojový a cílový disk a důležitá data jsou přepsána. Často proto, že uživatel nemůže pracovat s pojmenováním a pořadím disků tak, jak mu je nabízejí Windows, ale musí se řídit označením disku, případně tím, jaké jsou na discích oblasti.“

V některých případech je přepsána pouze instalace operačního systému a data lze soubor po souboru získat, protože jsou uložena dále na disku, kam už obraz nezasahuje. V laboratoři společnosti TDP-Ontrack byly pro tyto účely vyvinuty vlastní nástroje pro souborové systémy Windows, které dokáží často problém velice efektivně vyřešit. V řadě případů a při větším poškození nebo smazání dat je ale záchrana poměrně obtížná, a to i pro firmy, které se jí zabývají profesionálně. Uživatelům, kteří nechtějí riskovat, proto TDP-Ontrack nabízí zaručené přenesení obsahu disku na jiný disk v laboratoři na počkání.

Odborníci společnosti TDP-Ontrack se věnují záchraně dat z celé škály používaných médií již od roku 1994 a dlouholeté bohaté zkušenosti využívají nejen při vlastním odstraňování hardwarových či softwarových problémů a záchraně mnohdy životně důležitých informací, ale také při prevenci. Již přes dva roky proto nabízejí domácím i firemním uživatelům počítačů také konzultační služby, v jejichž rámci vyhodnotí hrozící rizika, doporučí optimální řešení a navrhne i další kroky, které případnou ztrátu dat minimalizují. Pražská laboratoř TDP-Ontrack, která provádí až 20 záchran denně a dosahuje úspěšnosti přes 90 %, poskytuje služby klientům z celé České republiky a Slovenska a zpracovává i některé zakázky přijaté dalšími zahraničními pobočkami Ontrack. Kromě dvou ultračistých komor je vybavena deseti poloautomatickými pracovišti, stereoskopickým mikroskopem pro práci s miniaturními hardwarovými komponenty a identifikaci poruch, rychlým logickým analyzátorem a řadou unikátních softwarových utilit. Toto pracoviště je součástí celosvětové sítě laboratoří Ontrack a probíhá zde naprostá většina všech prováděných zásahů s výjimkou vybraných softwarových záchran, které jsou realizovány prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo za pomoci příslušného odborníka z jiné světové laboratoře.

Stáhnout ve formátu PDF