Ceník

Typ závady Příčina Cenové rozpětí
SW zařízení je fyzicky v pořádku
data nejsou dostupná
zformátování
smazání
poškozená FAT/MFT
chyby v USB komunikaci
200 - 6.000,-
HW fyzické poškození, např. pád
nestandardní zvuky (cvakání/klepání)
došlo k výpadku proudu, přepětí
zařízení nenabíhá bez zjevné příčiny
vadná elektronika
poškozená servisní stopa
vadné čtecí hlavy
poškození povrchů ploten
zadřené ložisko, vadný motor
1.500 – 18.000,-

U RAID polí je pro stanovení ceny nutná diagnostika. Prosíme, kontaktuje nás.

Ceny jsou bez DPH, není-li uvedeno jinak.

 

Režimy zpracování záchrany dat

EXPRES 100 - příplatek 100 % ke standardní ceně
nejrychlejší služba pro urgentní případy - non-stop záchrana 24 denně 7 dní v týdnu včetně volných dnů a svátků. Vaše zakázka bude mít absolutní přednost před ostatními variantami
EXPRES 50 - příplatek 50 % ke standardní ceně
rychlá přednostní záchrana vhodná pro situace, kdy je důležitý čas i cena, na zakázce pracujeme non-stop v pracovní dny
STANDARD
léty ověřená služba záchrany dat, zakázky jsou zpracovávány v pořadí objednání v pracovních dnech

Diagnostika před každou záchranou dat: ZDARMA