Články

TDP-Ontrack varuje před nepromyšleným používáním velkokapacitních pevných disků

Společnost TDP-Ontrack doporučuje uživatelům osobních počítačů, kteří se rozhodli pro instalaci pevného disku s kapacitou stovek gigabajtů, rozdělit jej na několik samostatných oddílů. Stále větší kapacita pevných disků totiž klade daleko vyšší nároky na záchranu dat a neúměrně ji zdražuje.

Záchrana dat ze souborových systémů UFS1 a UFS2

Vyvinuli jsme nástroj pro záchranu dat včetně adresářové struktury i z těžce poškozených souborových systémů UFS1 a UFS2, které jsou používány v operačních systémech FreeBSD, NetBSD, OpenBSD a dalších unixových distribucích typu BSD.

Ježíšek přináší uživatelům počítačů slevu na záchranu dat

Společnost TDP-Ontrack Data Recovery se rozhodla poskytnout svým zákazníkům 25% slevu na všechny zakázky týkající se záchrany dat, a to od pátku 22. prosince do pátku 29. prosince.

Podpořili jsme speciální projekt sociálního automobilu

Společnost TDP-Ontrack Data Recovery již po několikáté finančně podpořila speciální projekt tzv. sociálního automobilu, tentokrát pro Ošetřovatelský dům Prahy 3.

TDP-Ontrack rozšiřuje laboratoř a zkracuje dobu záchrany dat

Společnost TDP-Ontrack rozšířila pražskou laboratoř o druhé ultračisté pracoviště a je nyní schopna poskytovat svým zákazníkům služby záchrany dat ze všech běžných elektronických médií ve výrazně kratších termínech. Dokonalejší vybavení laboratoře, která je součástí světové sítě špičkových pracovišť Ontrack, také umožňuje zkrátit čas potřebný na posouzení stavu média, pravděpodobnost záchrany uložených dat a odhad předpokládané ceny na minimum a poskytovat tuto úvodní analýzu zákazníkům na počkání a zdarma.

Zničení dat může firmu nečekaně položit

Nejčastější příčiny ztráty dat jsou skutečně různé. Od selhání hardwaru přes přírodní katastrofy či napadení viry až po selhání softwaru nebo chybu obsluhy. Úspěšnost záchrany se ale neřídí příčinou, má na ni vliv mnoho faktorů včetně například toho, jak dobře uživatel svá data zná. Stalo se nám, že jsme obnovili celý disk, a následně se ukázalo, že hledaná data jsou někde úplně jinde.

Záchrana a obnova dat

Záchrana dat je tvůrčí práce, která nemá svá pevná pravidla, pouze cíl - vyřešit situaci, kdy uživatel uložil informace na nějaké zařízení či médium a z různých důvodů k nim ztratil přístup.

Nepropadejte zoufalství

V současném světě se stále častěji ukazuje, že jedním z faktorů, které rozhodují o úspěchu či neúspěchu, jsou informace. Správné informace ve správný čas a na správném místě. Někdy však může dojít k tomu, že důležitá data – a je jedno, zda firemní či soukromá – jsou najednou z různých příčin nedostupná nebo jim hrozí zničení. V případě hardwarové nebo softwarové závady či mechanického poškození nastupují specialisté na záchranu dat. A uživatele obvykle překvapí, co vše se dá zachránit.

Datové havárie ještě nemusí znamenat katastrofu

"Společnost, která nemá po dobu deseti dnů přístup ke svým kritickým datům a je odříznuta od možnosti s nimi pracovat se již nikdy plně nezotaví, 43 % takto postižených firem zkrachuje", konstatují výsledky průzkumu společnosti Guardian Online z roku 2002.Ztráta dat však ještě nemusí být definitivní a cenné informace lze zachránit. Na trh informačních a komunikačních technologií v ČR a na Slovensku vstoupila americká společnost Kroll Ontrack,která je vedoucí světovou firmou v oblasti záchrany dat ze širokého spektra elektronických médií a prakticky všech využívaných operačních systémů a platforem. Podobně jako v jiných zemích se Kroll Ontrack rozhodla spojit s vedoucí tuzemskou firmou - společností TDP,která se záchraně dat v ČR republice věnuje od roku 1994,a své aktivity u nás zahájila pod společnou obchodní značkou TDP-ONTRACK Data Recovery,s.r.o.

Zachraňujeme disky

Záchrana dat si cestu do naučných slovníků zřejmě teprve najde, ale v denní praxi správců i uživatelů se již pevně zabydlela.