Záchrana dat z disků digitálních kamer a videorekordérů

I v současném letním období, které je pro firmy zabývající se záchranou dat pravidelným "dodavatelem" disků poškozených především extrémním vedrem nebo naopak rychlými záplavami, je ze statistik společnosti TDP-Ontrack zřejmé, že v poslední době poměrně rychle roste podíl záchrany dat z disků ve videorekordérech a digitálních kamerách.

Sony kamera

„Právě pevné disky na svém vítězném tažení světem obsazují v těchto oblíbených zařízeních rychlým tempem teprve nedávno dobyté pozice, takže je to celkem logický trend,“ říká s trochou nadsázky ředitel společnosti TDP-Ontrack Ing. Václav Šamša. „Již dnes dokážeme spolehlivě zachránit zaznamenané sekvence i celé filmy libovolné délky včetně většiny atributů, jako jsou čas pořízení a název, a to ve všech možných případech od nechtěného smazání záznamu přes omylem zformátovaný disk až po poškození disku.“
Sony

„Jedinou výjimku tvoří upravené formáty MPEG2 některých firem jako JVC nebo Sony,“ dodává Ing. Tomáš Kořínek, autor softwarového řešení záchrany dat. „Tato data sice dokážeme rovněž zachránit, ale lze je pak přehrávat pouze v originálním přístroji. Obnova je také řádově obtížnější.“

Odborníci společnosti TDP-Ontrack se věnují záchraně dat z celé škály používaných médií již od roku 1994 a dlouholeté bohaté zkušenosti využívají nejen při vlastním odstraňování hardwarových či softwarových problémů a záchraně mnohdy životně důležitých informací, ale také při prevenci. Od loňského roku proto společnost TDP-Ontrack nabízí domácím i firemním uživatelům počítačů také konzultační služby, v jejichž rámci vyhodnotí hrozící rizika, doporučí optimální řešení a navrhne i další kroky, které případnou ztrátu dat minimalizují.

Pražská laboratoř TDP-Ontrack, která provádí až 20 záchran denně a dosahuje úspěšnosti přes 90 %, poskytuje služby klientům z celé České republiky a Slovenska a zpracovává i některé zakázky přijaté dalšími zahraničními pobočkami Ontrack. Kromě dvou ultračistých komor je vybavena deseti poloautomatickými pracovišti, stereoskopickým mikroskopem pro práci s miniaturními hardwarovými komponenty a identifikaci poruch, rychlým logickým analyzátorem a řadou unikátních softwarových utilit. Toto pracoviště je součástí celosvětové sítě laboratoří Ontrack a probíhá zde naprostá většina všech prováděných zásahů s výjimkou vybraných softwarových záchran, které jsou realizovány prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo za pomoci příslušného odborníka z jiné světové laboratoře.

Stáhnout ve formátu PDF