Ochrana a záchrana dat v oblasti státní a veřejné správy

Prostředí úřadu je velmi specifické. Výjimku tvoří jen velké úřady které nejčastěji pracují stylem velkých firem, používají obdobnou techniku a obdobně investují do klíčového IT vybavení. Malé úřady naproti tomu obvykle nedisponují dostatečným rozpočtem na IT vybavení a v důsledku toho zhusta nemají vhodné (bezprašné, klimatizované) prostory, odborně erudovaného správce ani řešení pro ukládání, zálohování a případně archivaci dat.

Bezpečnost a státní správa

Ochrana dat je postavena na osobní zkušenosti starostů, zastupitelů a úředníků, není jednotná a většinou ani účinná. Záchran dat provedených v naší společnosti v posledních deseti letech pro menší úřady bylo přibližně 200, tedy jde o vzorek cca 4 % z celkového počtu malých úřadů. Zkušenosti z těchto záchran ukazují, že za většinou ztrát není HW porucha, činnost viru nebo úmyslné poškození ale nejčastěji pouhá neinformovanost a nejednotnost, tedy případy, kdy například byla zničena data v umístění, kde je nikdo neočekával nebo kdy došlo k poškození nevhodnou manipulací s externím zařízením nebo počítačem samotným. Za částí případů stojí snaha uživatelů data chránit před neautorizovaným přístupem tím, že budou uložena v nepředpokládaném místě souborového systému.

Tento problém lze řešit zpracováním krátkého textu o tom, jak data bezpečně ukládat, sdílet a chránit. Paradoxně tuto snahu komplikuje právě to, že malé úřady nemají unifikované síťové prostředí a tak nezbývá, než si doporučení nechat zpracovat pro konkrétní případ. Z vlastní zkušenosti mohu uvést, že vše lze vyřešit v rámci jedné návštěvy v rozsahu cca 0,5 dne, během které se kromě vytvoření dokumentu rovněž zkontroluje ochrana proti virům a nežádoucím aplikacím a dohodnuté doporučení se na již existující data prostě aplikuje. Pro všechny případy, kdy máte jen několik počítačů bez serveru, nebo jako server slouží stanice u které někdo pracuje, je to jediná a velmi účinná ochrana.

Je pravda, že žádné opatření nemůže na 100 % zamezit ztrátě dat. Pokud má obsluha podezření, že ke ztrátě dat došlo, je vhodné mít předem připraveno, kam se obrátit. Doporučuji buď domluvu s autorem doporučení nebo některou z firem, které se zabývají záchranou dat a konzultují problémy zdarma. Snaha o vlastní opravu bohužel často vede k úplné destrukci a v případě důležitých dat jde o zbytečné riziko.